Kết Hợp Brainstorming Và Mind Mapping Trong Việc Lập Kế Hoạch

15/11/2018 Đăng bởi: anh đăng

Brainstorming là phương pháp cho việc gợi ra những gì bạn đã biết về chủ đề. Mind mapping có thể sử dụng để xây dựng mối quan hệ giữa những ý tưởng và mục tiêu mà bạn đã tìm ra khi brainsorming . Khi bạn xây dựng ý tưởng trực quan theo phương pháp này, bạn có thể tạo mối liên hệ và phát triển sự hiểu rõ nhất về thông tin của mình. Đây là cách rất tốt để bắt đầu xây dựng kế hoạch cho việc phân công, viết văn, thuyết trình, nghiên cứu chủ đề.

 Sử Dụng Brainstorming như thế nào?

  • Viết chủ để, mục tiêu của bạn xuống một trang giấy lớn.
  • Viết nhanh tất cả những gì chạy qua đầu bạn. Để thật tự do. Đừng cố phân loại những gì bạn viết ra tại bước này
  • Viết cho đến khi bạn không thể nghĩ ra điều gì khác về chủ đề đó
  • Viết dưới dạng ý chính, từ khoá chính.

Sắp xếp lại những gì vừa brainstorm

Xem lại toàn bộ những gì mình vừa viết ra, khoang tròn hoạch ngạch chân những ý tưởng có ích, phù hợp. Ghạch chéo những ý tưởng không cần thiết. Từ những ý tưởng quan trọng, có ích hãy đi xâu hơn hoặc note lại những gì liên quan đến ý tưởng ngay lúc đó. Những thông tin này bạn sẽ dùng trong bước tiếp theo.

Mindmap

Vẽ mindmap đòi hỏi bạn phải phải gom góp lại tất cả những ý tưởng của bạn về những khái niệm cụ thể và tổ chức chúng thành một “bản đồ” dễ hiểu về mối quan hệ giữa những ý tưởng. Bạn có thể phân cấp ý tưởng từ những ý tưởng quan trọng xuống dần những ý tưởng kém quan trọng hơn. Bạn có thể so sánh, xem sét sự tương phản,dự đoán vấn đề của những giải pháp và kết quả của những hiệu ứng mà nó có thể gây ra. Mind map sẽ cho bạn cái nhìn toàn diện về chủ đề mà bạn đang thực hiện một cách rõ  ràng nhất.

 Cách vẽ Mindmap

  •  Viết vào chính giữa trang giấy chủ đề của bạn, khoanh tròn lại. Nên để ngang cuốn sổ.
  • Từ các từ khoá chính, vẽ các nhánh ra chung quanh bằng nét thẳng
  •  Viết các từ khoá nhỏ hơn trên các nét thẳng hoặc cuối nét thẳng
  • Từ các từ khoá nhỏ,tiếp tục khai thác thêm các từ khoá nhỏ hơn cho đến khi không còn ý tưởng nào khác.

Gửi bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: